Miten päästä IT-arkkitehdiksi?

Miten päästä IT-arkkitehdiksi?

IT-arkkitehti on ura siinä missä muutkin. Perinteisesti siihen ei valmistuta koulusta, vaan työelämässä hankitun kokemuksen, kurssien ja määrätietoisen (itse)opiskelun kautta. Onkin varsin tavallista, että henkilö toimii useissa teknisissä rooleissa, kuten ohjelmistosuunnittelijana, testaajana ja integraattorina, ennen arkkitehdin tehtävään astumista. Roolissa tulee olla laajalti tietoa tietojärjestelmäprojektien kaikista osa-alueista, joten oikotietä onneen ei ole. Hyvä arkkitehti ymmärtää johtamansa tiimin sielunelämää omakohtaisen kokemuksensa kautta ja on näin oikea henkilö ottamaan vastuun niin projektista kuin sen tekijöistäkin.

Käyn tässä artikkelissa läpi viisi vinkkiä siihen, miten IT-alalla työskentelevä henkilö tai sinne haluava voi määrätietoisesti ohjata urapolkuaan arkkitehtiroolin suuntaan.

1. Poistu mukavuusalueeltasi

Kaksikymmentä vuotta ohjelmistosuunnittelijana toiminut henkilö on luultavasti hyvä työssään, mutta onko hän objektiivisesti hyvä ohjelmistosuunnittelija? Totuus on se, että samaa asiaa voi tehdä keskinkertaisesti vaikka sata vuotta, mutta määrä ei korvaa laatua.

Kovimmat tekijät haastavat itseään koko ajan, analysoivat työtehtäviään ja -metodejaan sekä tekevät säännöllisesti asioita vastuualueensa ulkopuolelta. Vain mukavuusalueelta poistumalla voi varmistaa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen roolissaan. Tämä toimii myös avaimena arkkitehtitehtävään vaaditun monipuolisuuden hankkimisessa. Ei siis kannata automaattisesti kieltäytyä työtehtävästä, joka ei suoraan osu jokapäiväiselle vastuualueellesi, sillä sen tekeminen ja oppiminen saattaa laajentaa osaamistasi juuri oikeaan suuntaan ja avata ovia tulevaisuudessa.

2. Vahvista teknistä kirjoitustaitoasi

Kuten aiemmassa artikkelissani mainitsin, dokumentaatio on yksi IT-arkkitehtuurin kulmakivistä. Hyvä tekninen kirjoitustaito ei tule automaattisesti, vaan se on opittava taito. Dokumentaation tulisi olla helposti ymmärrettävää, yksiselitteistä ja korrektia. Esimerkiksi vaatimusmäärittelyssä ei saisi olla tulkinnanvaraa, sillä Murphyn lakia mukaillen toteuttajan tulkinta vaatimuksesta on ennen pitkää juuri se väärä.

Jos sinulla ei ole työn puolesta mahdollisuutta kirjoittaa tarpeeksi, kannattaa siihen varata aikaa esim. seuraavien aktiviteettien parissa:

  • Teknisen blogin kirjoittaminen: Jos kokemuksesi kirjoittamisen parissa on jäänyt peruskoulun äidinkielen esseiden tasolle, on hyvä lähteä liikkeelle varsin yksinkertaisista aiheista ja nostaa rimaa tasaisen varmasti kokemuksen karttuessa. Vaikeista aiheista kirjoitettaessa muutamaan riviin voi mennä tuntikin aikaa, mutta sisukkuus palkitaan.
  • Koodin kommentointi: Yllättävän monet ohjelmistosuunnittelijat ovat sitä mieltä, että hyvä koodi kommentoi itse itseään. Törmään katselmointeja tehdessäni tällaiseen koodiin kuitenkin erittäin harvoin ja monesti muutama hyvin kiteytetty kommentti auttaisi ymmärtämään perimmäisen tarkoituksen huomattavasti nopeammin. Kommentteja ei kuitenkaan tulisi kirjoittaa täysin triviaaleille operaatioille, eikä niiden tarkoitus ole opettaa ohjelmointia. The Art of Readable Code (Theory in Practice) on hyvä alustus aiheeseen, jos haluat kirjoittaa koodia jota muidenkin on mukava ja helppo lukea.

    Ymmärrätkö yllä olevan koodin merkityksen ilman kommentteja? Spoiler

  • Avoimen lähdekoodin projektit: Useat avoimen lähdekoodin projektit sisältävät koodin lisäksi myös monenlaista dokumentaatiota. ”Oikean” projektin dokumentaation kirjoittaminen, katselmointi ja korjaaminen tällaisessa ympäristössä on kullanarvoista kokemusta. Tällaisia projekteja voit löytää mm. GitHubin help-wanted -aiheen alta, tai github-help-wanted.com-sivustolta.

3. Esiinny ja kommunikoi

IT-arkkitehtina roolisi tulee todennäköisesti pitämään sisällään esiintymistä eri muodoissa. Stadionkeikasta tuskin kannattaa haaveilla, mutta roolin puitteissa on mahdollista pitää esityksiä varsin suurillekin yleisöille. Aiheet voivat vaihdella konseptitodistusten (proof of concept) esittelystä projektisuunnitelman seikkakohtaiseen läpikäyntiin ja yleisönä saattaa olla ketä tahansa yrityksen johtoportaasta ruohonjuuritasolle.

Aivan kuin dokumentaationkin kohdalla, selkeä kommunikaatio vie pitkälle. Yritysmaailmassa kohtaat usein kiireisiä ihmisiä, jotka haluavat kuulla esitettävän asian mahdollisimman tiiviinä ja tehokkaana pakettina. Ei siis välttämättä kannata varata paljoakaan esitysajasta hauskoille anekdooteille ja sisäpiirin vitseille. Tylsää ja kuivakkaa esitystä ei kuitenkaan kukaan jaksa kuunnella, joten hyvät esiintymistaidot helpottavat viestin perille saattamista kuulijakunnasta riippumatta. On myös ehdottoman tärkeää, että osaat kommunikoida monimutkaisia teknisiä aiheita kansantajuisesti, sillä toimit usein tiedonvälittäjänä ei-teknisten ja teknisten roolien välillä.

Jos koet esiintymisen vaikeaksi ja jännität jo itsesi esittelyä Skype-palaverissa, on korkea aika poistua ensimmäisen vinkin mukaisesti mukavuusalueeltasi ja hankkia lisää kokemusta esiintymisestä. IT-arkkitehdin rooli vaatii niin paljon sosiaalista kanssakäymistä eri muodoissa, että esiintymispelko tulee pitkässä juoksussa olemaan turha kivireki perässä vedettäväksi.

4. Seuraa IT-alan kehitystä

Yritysten IT-strategia suunnitellaan monesti vuosien päähän tulevaisuuteen, joten tänään tehdyt päätökset voivat suoraan vaikuttaa vuoden 2025 tulokseen. Uusien teknologioiden käyttöönotto suuryrityksissä vaatii merkittäviä investointeja niin henkilöstöön kuin koulutukseen ja laitteistoonkin. Onko asioista päättävillä henkilöillä siis tulevaisuuden kertova kristallipallo? Ei suinkaan.

IT-arkkitehdit, teknologiajohtajat ja muut tietojärjestelmien parissa päätöksiä tekevät henkilöt seuraavat tarkasti IT-alan kehitystä ja trendejä, voidakseen tehdä hyviä faktoihin perustuvia päätöksiä. On ensiarvoisen tärkeää, että organisaation tietojärjestelmäprojekteja tarkastellaan säännöllisesti uusien teknologioiden näkökulmasta ja yritetään löytää strategisesti hyviä ratkaisuja liiketoiminnan jatkumisen ja kehittymisen turvaamiseksi. Esimerkiksi koneoppiminen ja tekoäly ovat tänä päivänä sellaisia aiheita, joita hyödyntävät yritykset ottavat tietoisen riskin joka saattaa ajan kuluessa varmistaa heidän asemansa innovatiivisena markkinajohtajana.

Jos haluat minimoida uusien teknologioiden seuraamiseen vaaditun työmäärän ja ajan, kannattaa tutustua ThoughtWorksin puolen vuoden välein julkaistavaan Technology Radar -raporttiin. Raportti jakaa uudet ohjelmointikielet, tekniikat, työkalut ja alustat neljään eri kategoriaan – adopt (ota käyttöön), trial (kokeile), assess (arvioi) sekä hold (odota).

5. Tutustu olemassa olevaan IT-arkkitehtuuriin

Mietin pitkään, miten muotoilisin tämän viimeisen ja samalla ehkä tärkeimmän vinkin. IT-arkkitehdin roolia varten tulisi opetella mahdollisimman paljon itse aihetta, joka on kuitenkin erittäin laaja ja roolista riippuen siihen kuuluu suuri määrä eri vastuualueita.

Hyvänä ensikosketuksena aiheeseen toimii olemassa olevien järjestelmien ja tuotteiden arkkitehtuurista lukeminen. Voitkin olla varsin varma siitä, että Netflixin, Spotifyn, Uberin ja AirBnb:n kaltaiset yritykset tekevät jotain oikein myös arkkitehtuurin saralla, sillä heidän suunnittelemiaan järjestelmiä käyttää valtavat määrät ihmisiä ympäri maailman.

Helpottaakseni alkuun pääsyä, valitsin muutaman artikkelin suosimaltani HighScalability.com-sivustolta, joka on mielestäni yksi parhaita (ellei jopa paras) tietojärjestelmien arkkitehtuuria ja skaalautuvuutta käsitteleviä blogeja:

Lopuksi

Ei ole yhtä ja oikeaa tapaa tähdätä IT-arkkitehdin rooliin. Jotkut päätyvät siihen käytännössä vahingossa, kun toiset taas eivät yrityksestä ja panostuksesta huolimatta työskentele roolissa koskaan. On kuitenkin selvää, että mahdollisuuksien parantamiseksi on tehtävä määrätietoisesti töitä ja että mikään ei tapahdu automaattisesti. Jos toivot, että kovasti töitä tekemällä sinut huomattaisiin ja ylennettäisiin arkkitehdin rooliin, saat todennäköisesti odottaa varsin pitkään (tai ikuisesti). Kannattaakin tuoda mielenkiintosi avoimesti esille, sillä monet työnantajat ovat valmiita panostamaan motivoituneen henkilön rooliin vaativaan koulutukseen. Loppu onkin sitten sinusta itsestäsi kiinni.

Onko sinulla muita vinkkejä? Kommentoi, tai ota minuun yhteyttä LinkedInissä.

Kirjoita kommentti

Nimi

Sähköpostiosoite